:::
Chen Yen-Yu
Leading a frugal life More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Chen Hsien-Yi
Hakka Pastime Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Li Yuan-Hai
Home Town Delicacy Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Chen Chun-Cheng
Hakka lifestyle Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Yu Yu-Ying
Passing doun to the next generation Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Chang Ying-Tsueh
Beautifying the face Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Fan Mei-Yu
Merry-making Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Lo Yung-Kwei
Packaging the orange sauce Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Chen Ming-Chen
Continuing without stop Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont
Chien Wei-Lun
Hakka Music Qualified More
2005-12-08 /Works of the Second Hakka Fine Arts Cont